คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์ และรีไฟแนนซ์รถยนต์

+ สินเชื่อรถยนต์สามารถแบ่งจ่ายขั้นต่ำได้ไหม?

ลูกค้าจะต้องจ่ายชำระค่างวดผ่อนรถเป็นรายงวดจนครอบตลอดสัญญาที่ลูกค้าเลือกไว้ ในสัญญาจะระบุค่างวดที่ลูกค้าต้องจ่ายและจำนวน งวดทั้งหมด เป็นต้น สำหรับลูกค้าที่เลือกอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก สามารถจ่ายชำระค่างวดเกินกว่าค่างวด เพื่อไปลดจำนวนเงินต้น ได้ แต่ไม่สามารถจ่ายชำระต่ำกว่าค่างวดได้

+ อัตราดอกเบี้ย คืออะไร?

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถยนต์ และรีไฟแนนซ์รถยนต์ มี 2 แบบ คือ อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ และอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ซึ่งจะขึ้น อยู่กับประเภทสินเชื่อที่ลูกค้าต้องการใช้บริการ โดยส่วนใหญ่สินเชื่อรถยนต์แบบโอนเล่มทะเบียน จะเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ และสินเชื่อ แบบไม่โอนเล่มทะเบียน หรือจำนำทะเบียนจะเป็นดอกเบี้ยลดต้นลดดอก

+ อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ คืออะไร?

อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ คือ อัตราดอกเบี้ยครั้งเดียวตั้งแต่วันที่ทำสัญญา ซึ่งคำนวณจากเงินต้นเต็มจำนวนนับตั้งแต่วันแรกที่ทำสัญญาถึงวันที่เราผ่อนงวดสุดท้าย

+ อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก คืออะไร?

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก คือ อัตราดอกเบี้ยที่คิดจากเงินต้นในทุกๆ งวดการผ่อนชำระ การที่ผ่อนรถในแต่ละงวด จะทำให้เงินต้น ลดลงดอกเบี้ยที่เรียกเก็บก็จะลดลงไปด้วย เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการโปะปิดยอด เพื่อลดจำนวนงวดการผ่อนชำระ และสิ้นสุดสัญญา สินเชื่อได้เร็วขึ้น

+ เกณฑ์การพิจารณาวงเงินของสถาบันการเงิน ขึ้นอยู่กับอะไร?

สถาบันการเงินจะประเมินราคารถยนต์ที่นำมาขอสินเชื่อจากสภาพรถยนต์ที่แท้จริง อาจจะมีการปรับเปลี่ยนราคาประเมินให้เหมาะสมตามสภาพรถยนต์และสอดคล้องตามราคาตลาดในปัจจุบัน และคุณสมบัติของลูกค้า ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปสำหรับลูกค้าแต่ละราย

+ สามารถขายรถยนต์ในระหว่างสัญญาสินเชื่อรถยนต์ และรีไฟแนนซ์รถยนต์ได้ไหม?

ไม่ได้ รถที่ยังติดไฟแนนซ์อยู่และยังจ่ายค่าผ่อนรถไม่ครบนั้น กรรมสิทธิ์ในการครอบครองยังเป็นของไฟแนนซ์ โดยผู้กู้ ที่กู้เงินจากธนาคาร มีสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยเท่านั้น หากผ่อนรถหมดแล้วจะสามารถถือกรรมสิทธิ์ครอบครองและนำรถยนต์ไปขายได้

+ ประเภทรถยนต์ที่สามารถนำขอสินเชื่อมีอะไรบ้าง?

รถเก๋ง รถตู้ และรถกระบะทุกประเภท (กระบะตอนเดียว 2 ประตู และ 4 ประตู)

+ อายุรถที่มาขอสินเชื่อต้องไม่เกินกี่ปี?

ไม่เกิน 15 ปี แต่บางสถาบันการเงินอาจจะให้สูงสุดถึง 25 ปี (โดยรวมกับจำนวนปีที่ผ่อนชำระแล้ว)

+ ระยะเวลาอนุมัติสินเชื่อเป็นอย่างไร?

ประมาณ 1-3 วันทำการ บางสถานบันการเงินอาจอนุมัติวงเงินสินเชื้อ ภายใน 2 ชั่วโมงหากผู้กู้อาศัยและอยู่ในกรุงเทพมหานคร

+ จะเกิดอะไรขึ้นหากผิดนัดชำระค่างวดรถยนต์หลังจากทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว?

จะมีค่าปรับ เบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระหนี้ และค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสถาบันการเงินกำหนด

+ การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์คืออะไร

เมื่อลูกค้าเลือกสินเชื่อแบบโอนเล่มทะเบียน หลังจากได้รับการพิจารณาสินเชื่อรถยนต์เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าต้องนำเล่มทะเบียนไปโอนกรรมสิทธิ์ให้กับสถานบันการเงินที่ลูกค้าได้รับสินเชื่อที่กรมการขนส่งให้เรียบร้อย

+ สัญญาทางการเงินมีผลบังคับใช้เมื่อใด

เมื่อลูกค้าได้รับการอนุมัติสินเชื่อรถยนต์ และได้รับเงินจากสถาบันการเงินเรียบร้อยแล้ว ในสัญญาจะระบุจำนวนเงิน จำนวนงวดที่ต้องผ่อนชำระ และค่าใช้จ่ายกรณีที่มีการผิดนัดชำระค่างวดรถยนต์

+ มีประกันคุ้มครองสินเชื่อ เมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อรถยนต์หรือไม่

ไม่มี ลูกค้าที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อรถยนต์ สามารถเลือกซื้อประกันคุ้มครองสินเชื่อรถยนต์ได้ด้วยตัวเอง โดยจำนวนเงินเอาประกันภัย จะน้อยกว่าหรือเท่ากับวงเงินสินเชื่อได้

ข้อดีคือ หากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ทางบริษัทประกันภัยจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์หลัก ในกรณีนี้คือ สถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อ ไม่เกินจำนวนหนี้ที่ผู้เอาประกันค้างชำระ

+ พื้นที่ให้บริการ

รับจำนำรถทุกจังหวัด รับจำนำรถกรุงเทพ รับจำนำรถเชียงใหม่ อายุรถสูงสุดถึง 25 ปี พร้อมเปิดให้บริการทุกสาขาใกล้บ้านคุณ เปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุด อยู่ที่ไหนก็จัดสินเชื่อได้ทันใจคุยง่าย ได้เงินสดทันที อนุมัติง่ายไม่ต้องใช้เล่ม เพียงแค่มีรถยนต์ก็สามารถขอสินเชื่อได้อย่างสบายๆ  ในอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุดเพียง 1.25% ต่อเดือน (15% ต่อปี)